Podniková ekonomika - príklady

9. března 2011 v 16:06 | LittLe |  Ekonomika
1. Podnik vyrába skrine. Na výrobu 900 kusov skríň vynaloží celkové náklady 29 700,- €. Z toho sú:
- celkové fixné náklady 6 500,-

- celkové variabilné náklady 23 200,-

- cena jednej skrine /PC-predajná cena/ 36,50

Vypočítajte koľko skríň musí podnik vyrobiť a predať, aby svoje náklady pokryl výnosmi.

Vypočítaný nulový bod znázornite graficky.


2.Vypočítajte mieru nezamestnanosti vo fiktívnej krajine, ak poznáte tieto údaje:
- počet zamestnaných spolu 453 000

- počet absolventov stredných a vysokých

škôl, ktorí ešte nenašli prácu 53 000

- počet tých, čo práve stratili prácu 111 000

- počet obyvateľov mimo pracovných síl 123 000


3.Na základe údajov z tabuľky zhodnoťte vývoj rentability podniku pomocou ukazovateľov
rentability vlastného kapitálu:

Ukazovateľ/rok
2007
2008

Ročný zisk po zdanení
20 000
22 400

Základné imanie
33 200
39 800

Rezervný fond
1 660
1 990


4. Spoločnosť vlastní zmenku na inkaso, zmenečná suma je 50 000,- € so splatnosťou
o 3 mesiace. Spoločnosť bola vo finančných problémoch a má uhradiť svoj záväzok voči spoločnosti Omega, a. s., vo výške 40 000,- €. V zmluvných podmienkach je uvedené, že za každý deň omeškania platby sa platí penále vo výške 0,1 % dlžnej sumy.

Zmenku na inkaso ponúkla OTP banke na eskont a banka jej navrhla takéto podmienky:
a) úrok 30 % p. a.

b) provízia 1 % zmenečnej sumy
Rozhodnite, či bude pre spoločnosť výhodnejšie eskontovať zmenku alebo uhradiť penále za omeškanie.


5.Vypočítajte dobu obratu, obrátku a rentabilitu zásob, ak ročný obrat podniku je 1 330 000,- € pri 254 pracovných dňoch. Priemerné zásoby v sledovanom období dosiahli hodnotu 26 600,- €. Objem zisku v dosiahnutých tržbách bol 200 000,- €.


6. Vypočítajte ročnú kapacitu stroja. Norma času je 5 minút na 1 výrobok.
V kalendárnom roku bude 113 dní pracovného pokoja a plánované opravy stroja
zaberú 10 dní. Podnik pracuje na 1 zmenu.


7. Vypočítajte dobu obratu, obrátku a rentabilitu zásob, ak ročný obrat podniku je 40 000 000,- Sk pri 254 pracovných dňoch. Priemerné zásoby v sledovanom období dosiahli hodnotu 800 000,- Sk. Objem zisku v dosiahnutých tržbách bol 6 000 000,- Sk.

Vypočítajte minimálnu, priemernú a maximálnu normu zásob, ak poistná zásoba podniku je 10 kusov súčiastok, technologická zásoba 15 kusov súčiastok, priemerná výška dodávky 150 kusov súčiastok.


8. Podnik predpokladá objem výroby 6 000 ks výrobkov. Fixné náklady na zabezpečenie tejto produkcie predstavujú 3 000 000,- Sk. Variabilné náklady na jeden kus udané technológiou a organizáciou výroby budú 700,- Sk.

a) Vypočítajte minimálnu cenu výrobku

b) Vypočítajte predajnú cenu výrobku, ak zoberiete za základ určenia prirážky na zisk

20 % nákladovú rentabilitu

c) Vypočítajte predpokladané tržby a zisk z predaja, ak sa plánujú predať všetky výrobky.


9. Ing. Ivan Nový, výkonný riaditeľ, je odmeňovaný mesačným zmluvným platom 17 500,- Sk.

Rozhodnutím vedenia podniku mu je priznaná prémia 23 % platu. V sledovanom mesiaci bolo 21 pracovných dní. V dôsledku choroby bol 4 dni práceneschopný, 2 dni čerpal dovolenku. Výška priemernej hodinovej mzdy za posledný kalendárny štvrťrok je 103,20 Sk. Výška priemernej dennej mzdy na výpočet náhrady príjmu za dočasnú práceneschopnosť je 444,- Sk. Jedna zmena = 8 hodín.
Má 3 nezaopatrené deti, na ktoré si uplatňuje nárok na daňový bonus.
Poberá preddavok 1 000,- Sk


10. Vypočítajte potrebu robotníkov na zabezpečenie plnenia plánovanej výroby na základe týchto údajov:
- plánovaná výroba v normohodinách je 136 000,
- efektívny fond pracovného času robotníka je 228 dní
- dvojzmenný pracovný režim so 41,25-hodinovým pracovným týždňom (dĺžka zmeny 8,25 h)
- priemerné plnenie výkonových noriem je 102 %


11.Obstarávacia cena osobného auta vrátane DPH je Sk 442 000,-Sk. Pre malé využitie auta
sa pri zaradení do používania rozhodla účtovná jednotka odpisovať ho účtovným rovnomerným odpisom 5 rokov. Pre daňové účely je auto zaradené do 1. skupiny odpisovania a účtovná jednotka ho odpisuje rovnomerne.RokUCT.odpisDAŇ.odpisRozdielvplyv rozdielu
1.88 400
2.88 400
3.88 400
4.88 400
5.88 400a) Vypočítajte daňové odpisy osobného automobilu.

b) Posúďte, aký vplyv bude mať rozdiel účtovných a daňových odpisov na daňový základ v 1. až 5. roku odpisovania DHM.


12.Dňa 2.marca 2006 prijal podnik faktúru od zahraničného dodávateľa za materiál v cene 6 200 EUR. Kurz NBS bol v uvedený deň Sk 40,12 /1 EUR.
Dňa 8. marca 2006 bolo uhradených 4 000 EUR a 14. 4. 2006 zvyšok z devízového účtu platiteľa vo VÚB. Kurz 8. marca bol Sk 40,18/ 1 EUR a 14. apríla Sk 40,08 /1 EUR.
Zistite vplyv kurzových rozdielov na hospodársky výsledok podniku.


13.Stanovte hraničné množstvo výrobkov, pri ktorom podnik dosiahne nulový bod rentability:
- variabilné náklady na 1 kus výrobku sú Sk 80,-
- predajná cena 1 výrobku ( bez DPH ) je Sk 160,-
- fixné náklady Sk 6 000 000,-


14. O nákladoch a výnosoch akciovej spoločnosti sú k dispozícii tieto údaje:
Výnosy z hospodárskej činnosti Sk 2 700 000,-
Náklady na hospodársku činnosť Sk 1 600 000,-
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Finančné výnosy Sk 200 000,-
Finančné náklady Sk 300 000,-
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Z nákladov a výnosov boli vyčlenené tieto položky nad rámec Zákona o dani z príjmov:
- cestovné nad limit Zákona o cestovnom Sk 16 000,-
- náklady na reprezentáciu Sk 28 000,-
- odmeny členom dozornej rady a predstavenstva Sk 110 000,-
- tvorba opravných položiek k zásobám tovaru Sk 6 000,-
- zúčtovanie opravných položiek k materiálu Sk 20 000,-
- zúčtovanie ostatných rezerv k nákladom na hospodársku činnosť Sk 80 000,-
a) Vypočítajte výsledok hospodárenia v uvedenom členení.
b) Vypočítajte základ dane a daň z príjmu právnickej osoby.


15. Vybrané údaje zo súvahy k 31.12.2005 ( údaje v tis. Sk )
AKTÍVA
PASÍVA 2 643

Stále aktíva
Vlastné imanie

HM 927
Základné imanie 1 000
NM 91
Rezervný fond 15
Obežné aktíva 1 625
Nerozdelený zisk 100
Zásoby
Cudzie zdroje 1 528
Pohľadávky 561
Krátkodobé záväzky
Finančný majetok 133
Bankové úvery 712

A) Doplňte chýbajúce údaje v súvahe
B) Vypočítajte a slovne zhodnoťte : a) rentabilitu celkového kapitálu

b) okamžitú likviditu


16. Podnik postúpil banke zmenku na eskont v nominálnej hodnote Sk 100 000,-. Zmenka je splatná 90 dní.

Banka prijala zmenku na eskont a poskytla klientovi eskontný úver.

Úlohy:

a) akú sumu vyplatila banka klientovi, ak úroková sadzba je 16 % p. a. a provízia banke je 0,8 % z nominálnej hodnoty zmenky?

b) zaúčtujte poskytnutie eskontného úveru.


Ak potrebujete výsledky, stačí napísať.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Veu Veu | E-mail | 9. ledna 2012 v 13:19 | Reagovat

ahoj prosim te mohla by si mi dat vysledky ? :) dekujuu :-)

2 Mati Mati | E-mail | 3. května 2013 v 22:13 | Reagovat

Čauko pošleš mi prosím tie výsledky? Ďakujem

3 Stanka Stanka | E-mail | 15. května 2013 v 11:17 | Reagovat

Čauko pošleš mi prosím výsledky? Ďakujem

4 AugustKAg AugustKAg | E-mail | Web | 16. února 2017 v 4:11 | Reagovat

heaven book by doctor  <a href=http://qsymia.guildomatic.com/>buy qsymia mexico</a>  the best healthcare in the world

5 JerryJed JerryJed | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 9:29 | Reagovat

dell inspiron duo convertible tablet  <a href=http://percocet.fourfour.com>buy percocets 30 mg online</a>  different types of medical doctors

6 RogerNer RogerNer | E-mail | Web | 22. září 2017 v 21:29 | Reagovat

health benefits of cranberries  <a href=http://rivotril.wifeo.com>acheter rivotril gouttes</a>  rapid hair growth pills

7 ColinEroLo ColinEroLo | E-mail | Web | 16. října 2017 v 17:59 | Reagovat

netflix app download for tablet  <a href=http://belviq.sitey.me/>http://belviq.sitey.me/</a>  express scripts forms for prescriptions

8 ScottTub ScottTub | E-mail | Web | 23. října 2017 v 21:34 | Reagovat

medicine post nasal drip  <a href=http://sibutramina.esmiweb.es/>http://sibutramina.esmiweb.es/</a>  medicare approved prescription drug plans

9 Carmencek Carmencek | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 0:26 | Reagovat

healthcare staffing agencies philadelphia  <a href=http://saxenda.strikingly.com/>saxenda.strikingly.com</a>  list of pills that get you high

10 DonaldSow DonaldSow | E-mail | Web | 18. února 2018 v 6:19 | Reagovat

is there a diet pill that works  http://www.zhoubaocai.com/?p=5407  online pharmacy no prescription usa

11 BernardCit BernardCit | E-mail | Web | 14. března 2018 v 17:22 | Reagovat

janelle birth control pills  <a href=http://adderall.cmonfofo.com>adderall.cmonfofo.com</a>  obama healthcare plan page 1001

12 BernardCit BernardCit | E-mail | Web | 15. března 2018 v 19:37 | Reagovat

diet pills that work reviews  <a href=http://www.palimpalem.com/1/stilnox/>palimpalem.com/1/stilnox/</a>  east side health district

13 Robertmib Robertmib | E-mail | Web | 16. března 2018 v 17:55 | Reagovat

cloud computing in healthcare  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  mandatory minimum sentences drugs

14 Robertmib Robertmib | E-mail | Web | 17. března 2018 v 19:41 | Reagovat

health department waco tx  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  toshiba windows 8 tablet

15 Robertmib Robertmib | E-mail | Web | 18. března 2018 v 14:44 | Reagovat

prescription medication to stop smoking  <a href=http://modafinil.forums-free.com>modafinil.forums-free.com</a>  department of health education and welfare

16 Robertmib Robertmib | E-mail | Web | 26. března 2018 v 9:50 | Reagovat

cvs pharmacy coventry ct  <a href=http://stilnox.forumup.be>stilnox.forumup.be</a>  female doctor who costume

17 Robertmib Robertmib | E-mail | Web | 27. března 2018 v 5:09 | Reagovat

red pill vs blue pill  <a href=http://www.palimpalem.com/1/stilnox/>palimpalem.com/1/stilnox/</a>  side effects of birth control pills

18 Robertmib Robertmib | E-mail | Web | 28. března 2018 v 8:35 | Reagovat

facts about illegal drugs  <a href=http://www.palimpalem.com/1/stilnox/>palimpalem.com/1/stilnox/</a>  penn state student health center

19 Elliottrow Elliottrow | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 11:36 | Reagovat

pharmacy technician t shirts  http://adipex.uniterre.com/  best cheap tablet pc

20 Elliottrow Elliottrow | E-mail | Web | 7. května 2018 v 21:42 | Reagovat

about birth control pills  https://fastin.jcink.net/  british healthcare company in london

21 Elliottrow Elliottrow | E-mail | Web | 8. května 2018 v 17:08 | Reagovat

medicine to treat shingles  http://zolpidem.xooit.be/index.php  tablet accessories for kids

22 Stephenpef Stephenpef | E-mail | 8. září 2018 v 7:55 | Reagovat

bachelor of science in healthcare administration jobs  http://stilnox.forums-free.com/  how long does pharmacy school take

23 Stephenpef Stephenpef | E-mail | 8. září 2018 v 12:37 | Reagovat

best cheap tablet 2013  http://blogscat.com/a/lorazepam  banned diet pill ingredient

24 Stephenpef Stephenpef | E-mail | 9. září 2018 v 5:13 | Reagovat

center for health and wellness  http://stilnox.forum-prive.com/  the doctor phil show

25 Stephenpef Stephenpef | E-mail | 10. září 2018 v 14:44 | Reagovat

where to buy oakley prescription lenses  http://fastin.launchrock.com  health partners of philadelphia

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
kravy-vzadu