Európska únia 2.časť

8. února 2011 v 11:28 | LittLe |  Zaujímavosti
Ako pracuje Európa
-ako spojiť všetky časti inšitiucionálnej skladačky, aby Európa fungovala?


Európsky parlament
-hlas ľudu

Parlament je hlasom ľudu. Spolu s Radou Európskej únie schvaľuje zákony. Zabezpečuje demkoratickú kontrolu a verejné diskusie o všetkých aspektoch  práce EÚ.

Každých 5 rokov volia voliči v EÚ zástupcov do Európskeho parlamentu. Posledné voľby sa konali v roku 2009. Občania zvolili 736 členov Európskeho parlamentu (MEPs), čo z neho robí najväčší mnohonárodný orgán tohto typu. Stretávajú sa v Štrasburgu vo Francúzsku a v Bruseli v Belgicku.

Členovia v rámci Európskeho parlamentu nesedia podľa krajín, ale skôr podľa nadnárodných skupín, ktoré odrážajú ich politické názory. Európsky parlament ako celok je vo všeobecnosti veľkým zástancom Európskej únie, hoci menší počet poslancov EP si myslí, že v súčasnosti má EÚ príliš veľkú moc.Rada Európy
-politické vedenie

Najmenej štyrikrát ročne sa vrcholní politickí lídri členských krajín - buď predseda vlády alebo prezident, záleží na krajine - stretávajú v Bruseli, aby diskutovai o dôležitých otázkach dňa a udávali smer EÚ. Radu Európy vedie predseda, ktorého funkčné obdobie trvá dva a pol roka.


Rada Európskej únie
-hlas členských krajín

To je miesto, kde majú čo povedať národné vlády. Rada Európskej únie, ktorá tiež sídli v Bruseli, môže dopĺňať, schvašovať alebo odmietať návrhy nových zákonov. V závislosti od problematiky, ktorá je na programe, každú krajinu reprezentuje minister za túto oblasť - financie, doprava, poľnohospodárstvo, atď.

Na dosiahnutie rozhodnutia stačí, ak je za väčšina členov. Väčšie členské krajiny, ako napríklad Nemecko, majú v Rade viac hlasov, a preto i väčšiu moc oproti malým krajinám, ako je napríklad Malta. Volebný systém však zaručuje, že názory malých štátov nebudú prekričané ich väčšími susedmi.

Keď sa rokuje o veľmi citlivých otázkach - anpríklad o daniach a obrane - Rada musí dospieť k jednomyseľnému rozhodnutiu. To nie je ľahké s takým množstvom rôznych krajín a záujmov okolo jedného stola.Európska komisia
-spoločný záujem

Európska komisia so sídlom v Bruseli je výkonným orgánom EÚ. To znamená, že je to jediná inštitúcia, ktorá môže navrhovať nové zákony, o ktorých potom Európsky parlament a Rada EÚ hlasujú. Európska komisia je tiež "policajtom" EÚ. Zodpovedá za to, či národné vlády dodržiavajú pravidlá a uplatňujú právo EÚ správne. V prípade porušenia pravidiel môže Európska komisia doviesť vlády pred Európsky súdny dvor.

Predseda Európskej komisie vedie tím komisárov, po jednom z každého členského štátu. Každý komisár má konkrétnu oblasť kompetencií - dopravu, životné prostredie, atď. - ktoré sú porovnateľné s povinnosťami ministrov národných vlád. Komisári sa zaväzujú konať v záujme celej EÚ, nielen svojej materskej krajiny.

EÚ má tiež vysokého zmocnenca pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorý vedie všetky aktivity EÚ na medzinárodnej úrovni a  je zároveň podpredsedom Komisie.

Pre Európsku komisiu pracuje asi 23 000 ľudí. Väčšina z nich pracuje v Bruseli, hoci svoje kancelárie má vo všetkých členských štátoch a po svete.Európsky súdny dvor
-zákonnosť

Na zákonoch je fascinujúce to, že sa dajú vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Úlohou Európskeho súdneho dvora je zabezpečiť správny a jednotný výklad týchto zákonov v krajinách EÚ. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a je zložený zo sudcov po jednom z každého členského štátu. 

Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora majú veľkú váhu, pretože sú konečné - nie sú napadnuteľné národnými súdmi žiadnej krajiny EÚ.Európsky dvor autítorov
-dostať hodnotu za svoje peniaze

Európska únia je financovaná z peňazí daňových poplatníkov. Niekto musí dohliadať na to, či sú peniaze vhodne použité. Úlohou Európskeho dvora audítorov, ktorý tiež sídli v Luxemburgu, je kontrolovať účtovné vákazy Európskej komisie a zverejňovať výročnú správu.


K ďalším inštitúciám EÚ patria:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
kravy-vzadu